Werk en ontslag, ziektewet  en uitkering 

RECHTSHULP NEDERLAND

Juridisch advies voor iedereen

Vonnis of beschikking incasseren - No Cure No Pay

Direct contact:

085-130 5690 

via e-mail:

info@rechtshulp-nederland.nl

Gratis deurwaarders door heel Nederland

Direct contact 085 - 1305690

Uw rechtsvraag kosteloos beoordeelt door jurist

Gratis juridisch advies

Aansprakelijkheid

Door verwijtbaar handelen of nalaten, ontstaat schade. bv. arbeidsongevallen, medische fouten, sport en spel ongevallen.

Het gevolg van onrechtmatige gedragingen van andere personen, b.v. een werknemer of  een kind.

Productaansprakelijkheid, b.v. leverancier, verkoper of fabrikant.

Motorrijtuigen of ander verkeer, bromfiets, tractor.

Ingeval van zaken, stoffen en dieren.

U heeft schade en wil iemand aansprakelijk stellen om de geleden schade te verhalen. Hoe gaat dit in zijn werk? 

Wanneer u schade wilt verhalen op een ander zal die persoon eerst aansprakelijk moeten worden gesteld.

Dit vindt altijd schriftelijk plaats. De gegevens van de andere partij moeten worden uitgezocht en daarna kan de tegenpartij officieel aansprakelijk worden gesteld.

Wij adviseren u niet lang te wachten met het inschakelen van juridische hulp.

U krijgt van ons advies over de haalbaarheid van uw schadeclaim en stellen de wederpartij al dan niet pro-forma aansprakelijk.

Weet u niet zeker of de schade die u heeft te verhalen is, vul dan het formulier in en een jurdisch specialist of advocaat neemt contact met u op.  Klik hier!!

Als er sprake is van letselschade door ongeval of vanwege een medische misser, dan wordt uw dossier behandeld door een ervaren advocaat op het gebied van (medische) letselschade.

Schade toegebracht aan een ander moet worden vergoed, maar wanneer is iemand aansprakelijk voor toegebrachte schade? Aansprakelijkheid kan het gevolg zijn van

niet nakomen van een overeenkomst of uit schuld/risicoaansprakelijkheid.

Is het maken van onderscheid bij aansprakelijkheid voor u van belang? 

Ja en daarin kunnen de juristen van Rechtshulp Nederland u adviseren en bijstaan in het verhalen van de schade op de schadeveroorzakende partij. Ook wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door een wederpartij kunt u voor advies gebruik maken van Rechtshulp Nederland. 

Consumenten zijn veelal verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en dat betekent dat schade door de verzekering zijn gedekt. Helaas wordt niet atijd schade door de verzekering vergoed. Ook voor een advies of schade wordt vergoed kunt u kunt u een beroep doen op onze juristen. 

Schade & Aansprakelijkheid

Voorbeelden van risicoaansprakelijkheid

Rechtshulp Nederland B.V. is bij de

KvK ingeschreven onder nr. 72988843.

 BTW Nr. NL859310644B01

Aansprakelijk stellen

Wanneer schuldaansprakelijkheid

Risico-aansprakelijkheid

Wanneer schuldaansprakelijkheid

Letselschade

Inschakelen juridische hulp

Aansprakelijk stellen

Dekt verzekering alle schade

Schade en aansprakelijkheid

Rechtshulp Nederland B.V. is samenwerkingspartner van Gratis Deurwaarders en in het handelsregister ingeschreven onder nr. 72988843

Schade en aansprakelijkheid

Juridische bijstand

Letselschade

Dekt verzekering alle schade?

Aansprakelijkheid

Inschakelen juridische hulp

Wanneer schuldaansprakelijkheid

Risico-aansprakelijkheid

Juridische bijstand