Werk en ontslag, ziektewet  en uitkering 

RECHTSHULP NEDERLAND

Juridisch Advies voor iedereen

Vonnis of beschikking incasseren - No Cure No Pay

Direct contact:

085-130 5690 

via e-mail:

info@rechtshulp-nederland.nl

Uw vraag kosteloos beoordeelt door juristen

Deurwaarders door heel Nederland

085 - 130 5690

Uw vraag kosteloos beoordeelt door juristen

Werk en ontslag, ziektewet  en uitkering 

Gratis Juridisch Advies

Wanneer niet meer met enthousiasme en plezier gewerkt kan worden doordat u een arbeidsconflict heeft met uw leidinggevende/ werkgever kan dat leiden tot stress op de werkvloer en vaak ook privé. Om escalatie te voorkomen is het belangrijk dat u zich in een vroegtijdig stadium laat adviseren over uw rechtspositie.

De arbeidsrechtspecialisten van Rechtshulp Nederland hebben een ruime ervaring op het gebied van het de-escaleren van arbeidgerelateerde problemen en kunnen u juridisch en maatschappelijk bijstaan en begeleiden.

 

 

 

Voorop staat, wat u wilt. Voortzetting van de arbeidsovereenkomst door u bij te staan in een goed gesprek met uw werkgever of beëindiging van de overeenkomst met een claim op schadevergoeding. Aanpassing van uw arbeidsomstandigheden of een aanklacht vanwege grensoverschrijdend gedrag bij seksuele intimidatie of pesten op de werkvloer.

De laatste jaren horen onze arbeidsrecht specialisten regelmatig dat we leven om te werken in plaats van werken om te leven. Werkgevers vragen steeds meer en stellen daar weinig positiefs tegenover. Ons advies en juridische bijstand is gericht op het snel elimineren van stress en voorkomen dat u arbeidsongeschikt raakt door ziekte en burn-out. Werken moet leuk zijn en de beloning passend.

 

 

De werkgever ziet graag dat de werknemers productief zijn en bijdragen aan de winst van het bedrijf.  Bij ziekte en zwangerschap heeft de werkgever een verplichting om het loon door te betalen. Als de duur van de arbeidsongeschiktheid naar de mening van de werkgever te lang duurt zou de werkgever kunnen proberen u te ontslaan. De werkgever kan u bij ziekte niet zomaar ontslaan en moet zich aan de regels van het arbeidsrecht houden.

 

 

 

Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Kunt u als gevolg van ziekte niet werken dan moet u zich ziek melden bij de werkgever. Deze geeft aan u door of u de ziekmelding ook door moet geven aan de arbodienst of bedrijfsarts. Meestal geeft uw werkgever aan de arbodienst of bedrijfsarts door dat u ziek bent en wordt u door hen begeleidt tijdens uw ziekte.

Bent u langere tijd ziek dan is de werkgever verplicht samen met u te bekijken wat u (nog) kunt doen en hoe u weer zo snel mogelijks aan het werk kunt gaan. 

De werkgever, in samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts, overlegt met u en is verplicht een re-integratieplan op te stellen en uit te voeren

 

 

 

In deze situatie betaalt de werkgever het loon door. Ook als de arbeidsovereenkomst afloopt of reeds is beëindigd en u binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst ziek wordt, dan dient de werkgever de ziektewet uitkering aan u te betalen. Ook is de werkgever verplicht een re-integratieplan op te stellen en uit te (laten) voeren.

Weigert de werkgever het loon door te betalen, dan kunnen onze arbeidsrechtspecialisten u rechtshulp verlenen bij het verkrijgen van uw recht en incasso van de loonuitkering.

Soms is het arbeidsconflict al zover geëscaleerd dat een ontbinding door de werkgever van de arbeidsovereenkomst is aangezegd. De werkgever heeft veel macht, maar dient zich aan de norm van goed werkgeverschap en het arbeidsrecht te houden. Regelmatig worden onze juristen geconfronteerd met werkgevers die de arbeidsovereenkomst (vroegtijdig) wensen te beëindigen zonder dat daarvoor een goede aantoonbare reden voor is. In die gevallen is sprake van onrechtmatig ontslag en kan dit voor de werkgever een dure aangelegenheid worden.  Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u adviseren en namens u de onderhandelingen doen met de werkgever over een passende ontslagvergoeding.

No Cure No Pay

Als uw rechtsvraag is geanalyseerd en door middel van een incasso kan worden uitgevoerd, dan betaalt u niets, ook niet als wij de vordering niet kunnen incasseren. Wij stellen één voorwaarde aan het incassotraject en dat is dat u niet rechtstreeks met uw debiteur onderhandelt en zelf een regeling afspreekt. In voorkomende gevallen zullen wij de incassokosten aan u, als opdrachtgever, factureren en moet u dan voldoen.

Wij noemen onze werkwijze fair-play met een fair-deal.

 

Procesfinanciering

 

Soms is het nodig om een rechtsvraag voor te leggen aan de rechter die vervolgens een uitspraak kan doen. De rechtsvraag wordt vertaald naar een vordering en met een dagvaarding uitgebracht door één van onze deurwaarders.

Voor het behandelen van uw zaak, waarin u de eiser bent, wordt door de rechtbank griffierecht geheven. De kosten van de deurwaarder die de dagvaarding betekend en de griffierechten moeten vooraf worden voldaan.

Daarnaast worden kosten gemaakt om de dagvaarding op te stellen en als door de partij die gedagvaard is verweer wordt gevoerd, dan moet daar weer op worden gereageerd. Niet zelden vraagt de rechter aan de eisende en gedaagde partij om te verschijnen bij de rechter om het geschil of de vordering nader toe te lichten. Wij vertegenwoordigen u dan bij deze comparitie.

Een procedure voor de rechtbank kan een kostbare aangelegenheid zijn.

Overigens als u de procedure met een toewijzing van de vordering afsluit, dan is in beginsel de partij die wordt veroordeeld ook diegene die de kosten van de procedure moet betalen.

 

Afhankelijk van de situatie en de (geld)vordering financieert Rechtshulp Nederland een procedure tegen een win-fee. In sommige gevallen moeten

de griffierechten wel worden betaald.

Als uw zaak geschikt is voor een procedure, dan kunnen we afspraken maken over eventuele procesfinanciering.

Soms vindt de werkgever dat er reden is om een arbeidsovereenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen. Wordt u hiermee geconfronteerd ga dan nooit direct akkoord, maar leg uw situatie en de reden voor het ontslag op staande voet voor aan de arbeidsrechtspecialist van Rechtshulp Nederland. Het zal niet de eerste en laatste keer zijn dat ontslag op staande voet onrechtmatig is of een veel te zwaar middel voor een misstap van de werknemer.

 

Ontslag op staande voet

Arbeidsrecht
Ontslag na arbeidsconflict

Ziekte en UWV

Soms is het arbeidsconflict al zover geëscaleerd dat een ontbinding door de werkgever van de arbeidsovereenkomst is aangezegd. De werkgever heeft veel macht, maar dient zich aan de norm van goed werkgeverschap en het arbeidsrecht te houden. Regelmatig worden onze juristen geconfronteerd met werkgevers die de arbeidsovereenkomst (vroegtijdig) wensen te beëindigen zonder dat daarvoor een goede aantoonbare reden voor is. In die gevallen is sprake van onrechtmatig ontslag en kan dit voor de werkgever een dure aangelegenheid worden.  Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u adviseren en namens u de onderhandelingen doen met de werkgever over een passende ontslagvergoeding.

Soms vindt de werkgever dat er reden is om een arbeidsovereenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen. Wordt u hiermee geconfronteerd ga dan nooit direct akkoord, maar leg uw situatie en de reden voor het ontslag op staande voet voor aan de arbeidsrechtspecialist van Rechtshulp Nederland. Het zal niet de eerste en laatste keer zijn dat ontslag op staande voet onrechtmatig is of een veel te zwaar middel voor een misstap van de werknemer.

De werkgever ziet graag dat de werknemers productief zijn en bijdragen aan de winst van het bedrijf.  Bij ziekte en zwangerschap heeft de werkgever een verplichting om het loon door te betalen. Als de duur van de arbeidsongeschiktheid naar de mening van de werkgever te lang duurt zou de werkgever kunnen proberen u te ontslaan. De werkgever kan u bij ziekte niet zomaar ontslaan en moet zich aan de regels van het arbeidsrecht houden.

Ziekte en UWV

Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Kunt u als gevolg van ziekte niet werken dan moet u zich ziek melden bij de werkgever. Deze geeft aan u door of u de ziekmelding ook door moet geven aan de arbodienst of bedrijfsarts. Meestal geeft uw werkgever aan de arbodienst of bedrijfsarts door dat u ziek bent en wordt u door hen begeleidt tijdens uw ziekte.

Bent u langere tijd ziek dan is de werkgever verplicht samen met u te bekijken wat u (nog) kunt doen en hoe u weer zo snel mogelijks aan het werk kunt gaan. 

De werkgever, in samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts, overlegt met u en is verplicht een re-integratieplan op te stellen en uit te voeren

 

 

 

In deze situatie betaalt de werkgever het loon door. Ook als de arbeidsovereenkomst afloopt of reeds is beëindigd en u binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst ziek wordt, dan dient de werkgever de ziektewet uitkering aan u te betalen. Ook is de werkgever verplicht een re-integratieplan op te stellen en uit te (laten) voeren.

Weigert de werkgever het loon door te betalen, dan kunnen onze arbeidsrechtspecialisten u rechtshulp verlenen bij het verkrijgen van uw recht en incasso van de loonuitkering.

Rechtshulp Nederland B.V. is bij de

KvK ingeschreven onder nr. 72988843.

 BTW Nr. NL859310644B01

Rechtshulp Nederland B.V. is samenwerkingspartner van Gratis Deurwaarders

Ontslag tijdens ziekte

Arbeid en recht

Tijdig inschakelen van onze arbeidsjuristen

Ontslag en nu?

Ontslag op staande voet

Ontslag tijdens ziekte

Ziekte en UWV

Eigenrisicodrager voor ziektewet

Arbeid en recht

Tijdig inschakelen van arbeidsjuristen

Ontslag en nu?

Ontslag op staande voet

Ontslag tijdens ziekte

Ziekte en UWV

Werkgever eigenrisicodrager