Werk en ontslag, ziektewet  en uitkering 

RECHTSHULP NEDERLAND

Juridisch advies voor iedereen

Vonnis of beschikking incasseren - No Cure No Pay

Direct contact:

085-130 5690 

via e-mail:

info@rechtshulp-nederland.nl

Direct contact 085 - 1305690

Huur en verhuur woning

Uw rechtsvraag kosteloos beoordeelt door jurist

Naam  
E-mail  
Telefoonnr.  
Bericht  

Wilt u meer informatie over de kansen en mogelijkheden in uw zaak of vordering, stuur dan een e-mail met uw gegevens en uw vraag, dan nemen wij binnen één dag kontakt met u op.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden in uw zaak of vordering, stuur dan een e-mail met uw gegevens en vraag, dan nemen wij binnen één dag kontakt met u op.

Gratis juridisch advies

Naar de huurcommissie

gallery/vinkje

 Gratis intake en juridisch advies 

 Ontbinding huurovereenkomst

 Controleren huurovereenkomsten

 Huurgeschillen

 Terugvorderen waarborgsom

gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/vinkje

 Gratis intake 

gallery/vinkje
gallery/vinkje

 Terugvorderen waarborgsom

 Verhoging huurprijs

gallery/vinkjewit

 Geschil servicekosten

 Onderhoudsverplichtingen

 Huur en verhuur van woonruimte

 Huurgeschillen

 Controleren huurovereenkomsten

 Ontbinding huurovereenkomst

 Verweer bij ontruiming huurwoning

Rechtshulp Nederland B.V. is samenwerkingspartner van Gratis Deurwaarders

Rechtshulp Nederland B.V. is bij de

KvK ingeschreven onder nr. 72988843.

 BTW Nr. NL859310644B01

Uitbuiting van huurders met onredelijke voorwaarden. Huisjesmelkers, ze bestaan nog!

Achterstallig onderhoud aan huurwoning wordt door verhuurder niet opgepakt?

Teveel huur betalen? Hoe zit het met huurverhoging? Kan een verhuurder zomaar de huur opzeggen? Hoe zit het met huur onder de leegstandswet?

Wat zijn mijn rechten als huurder en welke verplichtingen staan hier tegenover?

gallery/huizen7

Bovenstaand slechts enkele voorbeelden van vragen over huurrecht die wij regelmatig voorgelegd krijgen. Rechtshulp Nederland behandelt uw juridische vraag over huur en verhuur in beginsel gratis. U krijgt van ons een advies waarmee een volgende stap kan worden gezet om uw recht te krijgen, onder andere bij:

 Huur en verhuur van woonruimte

gallery/vinkje
gallery/vinkje

 Verweer bij ontruiming huurwoning

gallery/vinkje

 Geschil servicekosten

 Onderhoudsverplichtingen

gallery/vinkje

 Verhoging huurprijs

gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/facebook-like

Iedere maandagavond van 18.00 - 19.00 uur is er een telefonisch spreekuur waar u uw vragen over huren en verhuren kunt stellen aan onze huurrecht specialisten.

Telefonisch kontakt: 085 - 130 56 90

 Huurrecht, huur en verhuur

 Huurrecht, huur en verhuur

 Huur en verhuur van woonruimte

gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/vinkje

Huurcommissie en Rechtbank

Iedere maandagavond van 18.00 - 19.00 uur is er een telefonisch spreekuur waar u uw vragen over huren en verhuren kunt stellen aan onze huurrecht specialisten.

 

gallery/vinkje
gallery/vinkje
gallery/vinkje

Als u het niet eens bent met een huurverhoging na woningverbetering

Wanneer u huurverlaging wilt omdat het aantal punten niet klopt of omdat uw inkomen is gedaald nadat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen.

U (tijdelijke) huurverlaging wenst vanwege achterstallig onderhoud

U vindt uw maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog of u bent het niet eens met de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen.

U woont nog geen 6 maanden in een woning en wilt weten wat een redelijke huurprijs is.

gallery/vinkje
gallery/vinkje

U heeft een klacht over de gedraging van uw verhuurder (of van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van uw verhuurder).

De huurder wordt vergaand beschermd door de wet. Van een huurder wordt verwacht dat de huur op tijd is betaald en het kleine onderhoud in de woning uitvoert. De verhuurder is verplicht de huurder een rustig woongenot te verschaffen, wat betekent dat de huurder ongestoord van het gehuurde moet kunnen genieten met respect voor de privacy van huurder.  De verhuurder mag dan ook niet ongevraagd het gehuurde betreden. 

 

Komt verhuurder onderhoudsplicht niet na en ontstaan er gebreken, dan kan de huurder huurverlaging vragen. De opschorting van de volledige huur is zelden toegestaan. Een verlaging of verrekening van huur moet in verhouding staan tot de gebreken en de vermindering van het woongenot.

Van de verhuurder mag geëist worden dat verplichtigen uit overeenkomst en de wet worden nageleefd.

Als verhuurder buitengerechtelijk niet wil meewerken aan een oplossing, dan kan Rechtshulp Nederland uw zaak voorleggen aan de huurcommissie of bevoegde Rechtbank.

Rechtshulp & Juridisch advies

Huurbescherming

Huur en verhuur woning

Huur en verhuur

woning

Naar de huurcommissie

gallery/vinkje
gallery/vinkje
Direct contact 085 - 1305690

085 - 130 56 90

Rechtshulp &  advies

Huurbescherming