Werk en ontslag, ziektewet  en uitkering 

RECHTSHULP NEDERLAND

Juridisch Advies voor iedereen

Vonnis of beschikking incasseren - No Cure No Pay

Direct contact:

085-130 5690 

via e-mail:

info@rechtshulp-nederland.nl

085 - 130 5690
incasso No-Cure No-Pay

Gratis Juridisch Advies

Een team van incassospecialisten en juristen werken samen met advocaten, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders om uw opdracht met succes uit te voeren. 

Kennis en kunde staan bij ons hoog in het vaandel en dat verwachten wij ook van de partners waarmee wij samenwerken.

Rechtshulp Nederland komt altijd op voor uw belangen, maar houdt ook rekening met de schuldenaar / debiteur. Wij behandelen een ieder met respect en zijn begripvol naar debiteuren zonder het doel uit het oog te verliezen.

 

Rechtshulp Nederland Juridisch advies

Wij verrichten diverse werkzaamheden, van buitengerechtelijke incasso tot dagvaarden, van verweer tot uitvoeren van vonnissen.

Uw rechtsvraag wordt door een medewerker die u het beste kan adviseren in behandeling genomen. U krijgt hiermee een vast aanspreekpunt. Afhankelijk van de informatie die u verstrekt geeft de dossierbehandelaar u doorgaans binnen 24 uur een antwoord op uw vraag in de vorm van een advies.

In bepaalde situaties, b.v. als uw rechtsvraag complex is of de beantwoording afhankelijk is van aanvullende informatie kan het langer duren. De behandelaar informeert u daarover en geeft een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie kan verwachten.

 

 

Soms is het nodig om een rechtsvraag voor te leggen aan de rechter die vervolgens een uitspraak kan doen. De rechtsvraag wordt vertaald naar een vordering en met een dagvaarding uitgebracht door één van onze deurwaarders.

Voor het behandelen van uw zaak, waarin u de eiser bent, wordt door de rechtbank griffierecht geheven. De kosten van de deurwaarder die de dagvaarding betekend en de griffierechten moeten vooraf worden voldaan.

Daarnaast worden kosten gemaakt om de dagvaarding op te stellen en als door de partij die gedagvaard is verweer wordt gevoerd, dan moet daar weer op worden gereageerd. Niet zelden vraagt de rechter aan de eisende en gedaagde partij om te verschijnen bij de rechter om het geschil of de vordering nader toe te lichten. Wij vertegenwoordigen u dan bij deze comparitie.

Een procedure voor de rechtbank kan een kostbare aangelegenheid zijn.

Overigens als u de procedure met een toewijzing van de vordering afsluit, dan is in beginsel de partij die wordt veroordeeld ook diegene die de kosten van de procedure moet betalen.

 

Afhankelijk van de situatie en de (geld)vordering financieert Rechtshulp Nederland een procedure tegen een win-fee. In sommige gevallen moeten

de griffierechten wel worden betaald.

Als uw zaak geschikt is voor een procedure, dan kunnen we afspraken maken over eventuele procesfinanciering.

Wij verrichten diverse werkzaamheden, van buitengerechtelijke incasso tot dagvaarden, van verweer tot uitvoeren van vonnissen.

Uw rechtsvraag wordt door een jurist die u het beste kan adviseren in behandeling genomen. U krijgt hiermee een vast aanspreekpunt. Afhankelijk van de informatie die u verstrekt geeft de dossierbehandelaar doorgaans binnen 24 uur een antwoord op uw vraag in de vorm van een advies.

Het advies is gratis. In bepaalde situaties, b.v. als uw rechtsvraag complex is of de beantwoording afhankelijk is van aanvullende informatie kan het langer duren. De behandelaar informeert u daarover en geeft een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Rechtshulp Nederland heeft als missie en visie dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn. Na het advies, dat gratis en kosteloos voor u wordt uitgevoerd, doen wij u een voorstel. Onze juristen werken altijd tegen een vooraf afgesproken bedrag. Niet per minuut, of op basis van aantal telefoontjes of e-mails, maar een all-in vergoeding.

Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Heeft u een advocaat nodig dan kunt u gebruik maken van de met ons samenwerkende advocaten. Deze advocaten werken laagdrempelig en kunnen voor u in voorkomende situaties een toevoeging aanvragen.

Rechtshulp Nederland heeft als missie en visie dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn. Na het advies dat gratis en kosteloos voor u wordt uitgevoerd, doen wij u een voorstel. Onze juristen werken altijd tegen een vooraf afgesproken bedrag. Niet per minuut, of op basis van aantal telefoontjes of e-mails, maar een all-in vergoeding.

Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Heeft u een advocaat nodig dan kunt u gebruik maken van ons netwerk van advocaten. Deze advocaten werken laagdrempelig en kunnen voor u in voorkomende situaties een toevoeging aanvragen.

No Cure No Pay

Als uw rechtsvraag is geanalyseerd en door middel van een incasso kan worden uitgevoerd, dan betaalt u niets, ook niet als wij de vordering niet kunnen incasseren. Wij stellen één voorwaarde aan het incassotraject en dat is dat u niet rechtstreeks met uw debiteur onderhandelt en zelf een regeling afspreekt. In voorkomende gevallen zullen wij de incassokosten aan u, als opdrachtgever, factureren en moet u dan voldoen.

Wij noemen onze werkwijze fair-play met een fair-deal.

 

Rechtshulp Nederland B.V. is bij de

KvK ingeschreven onder nr. 72988843.

 BTW Nr. NL859310644B01

Rechtshulp Nederland B.V. is samenwerkingspartner van Gratis Deurwaarders

 

 

Soms is het nodig om een rechtsvraag voor te leggen aan de rechter die vervolgens een uitspraak kan doen. De rechtsvraag wordt vertaald naar een vordering en met een dagvaarding uitgebracht door één van onze deurwaarders.

Voor het behandelen van uw zaak, waarin u de eiser bent, wordt door de rechtbank griffierecht geheven. De kosten van de deurwaarder die de dagvaarding betekend en de griffierechten moeten vooraf worden voldaan.

Daarnaast worden kosten gemaakt om de dagvaarding op te stellen en als door de partij die gedagvaard is verweer wordt gevoerd, dan moet daar weer op worden gereageerd. Niet zelden vraagt de rechter aan de eisende en gedaagde partij om te verschijnen bij de rechter om het geschil of de vordering nader toe te lichten. Wij vertegenwoordigen u dan bij deze comparitie.

Een procedure voor de rechtbank kan een kostbare aangelegenheid zijn.

Overigens als u de procedure met een toewijzing van de vordering afsluit, dan is in beginsel de partij die wordt veroordeeld ook diegene die de kosten van de procedure moet betalen.

 

Afhankelijk van de situatie en de (geld)vordering financieert Rechtshulp Nederland een procedure tegen een win-fee. In sommige gevallen moeten

de griffierechten wel worden betaald.

Als uw zaak geschikt is voor een procedure, dan kunnen we afspraken maken over eventuele procesfinanciering.

Als uw rechtsvraag is geanalyseerd en door middel van een incasso kan worden uitgevoerd, dan betaalt u niets, ook niet als wij de vordering niet kunnen incasseren. Wij stellen één voorwaarde aan het incassotraject en dat is dat u niet rechtstreeks met uw debiteur onderhandelt en zelf een regeling afspreekt. In voorkomende gevallen zullen wij de incassokosten aan u, als opdrachtgever, factureren en dat moet u dan voldoen.

Wij noemen onze werkwijze fair-play met een fair-deal.

 

Procesfinanciering

Kostenvergoeding werkzaamheden

Over ons

Onze werkwijze

Over Rechtshulp Nederland

Onze werkwijze

Kosten all-in

Procesfinanciering